Katalog znalezionych haseł
aaaanBLOGaaaa

Temat: płyta ceramiczna a zwiększenie mocy przyłącza?
zamontowano płytę ceramiczną. Zatem prosimy o niezwłoczne wystąpienie do ZE, z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia lokalu do sieci, zgodnie z zapisem § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia ... warunkach i przedstawienia nam protokołu odbioru przebudowy instalacji elektrycznej wraz z pomiarami ochronnymi, sporządzonego przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=2998Temat: przekazanie dokuemntów problem z włascicielem
Budynek nie jest wspólnoty jako osoby ustawowej, lecz wszystkich właścicieli lokali. Są tam instalacje wspólne, ale są też instalacje indywidualne oraz grupowe. Właściciel każdej instalacji ma obowiązek o nią dbać, robić przeglądy okresowe, prowadzić dokumentację. Nie Wasz cyrk, nie Wasze małpy. No to niech każdy właściciel robi, to co napisałeś, ale nie każdy właściciel prowadzi dokumentację całego budynku. Ta powinna być w biurze wspólnoty. Instalacja gazowa nie jest kablem od internetu i moim zdaniem powinna być opisana w dokumentach wspólnoty. Można grzecznie poprosić właścicieli instalacji o kopię np. projektu czy też protokołu odebrania, aby było wiadomo, którędy biegną rurki i gdzie jest przyłącze. Nie przeszkadza to temu, aby właściciele instalacji byli odpowiedzialni za nią i jej przeglądy.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5245


Temat: Problem z butlą gazową
Zwróć się zapytaniem pisemnym do zarządu, czy zostały wykonane zalecenia pokontrolne przez właścicieli poszczególnych lokali w zakresie przeglądu gazowego i domagaj się powiadomienia o ich niewykonaniu do nadzoru przez administrację o ile takie są. Jeśli to nie da efektu sam zgłoś sprawę do nadzoru przetrzepią i dokumentacje i protokoły pokontrolne i lokal który miał takie zalecenia wykonać. Może przy okazji znajda cos...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1977


Temat: Wspólne kanały wentylacyjne i spalinowe
Zmieniliśmy kominiarza. Ten bardzo starannie wykonał przegląd przewodów i stwierdził, że w 11 lokalach są wspólne przewody wentylacyjne i spalinowe (gazowe piecyki kąpielowe). Jest to niezgodne z przepisami. W związku z tym na właścicielu/właścicielach budynku ciąży obowiazek usunięcia tych nieprwaidłowości, co zapisano w protokole. Budynek jest z lat 70-tych i w takim standarcie został zbudowany. Poprzednie kontrole albo tego nie stwierdziły, albo...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=743


Temat: Przegląd gwarancyjny - czas na usuniecie usterek
Witam. Dwa miesiące temu deweloper dokonał przeglądu lokali. Był to tak zwany przegląd roczny. Wszyscy dostaliśmy podpisane protokoły z usterkami jakie zgłosiliśmy i w sumie na tym się skończyło. Do dziś...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5191


Temat: Przegląd wentylacji i urz. gazowych
po przeglądzie facet podtykał pod nos listę do podpisu, a potem gdzieś w zaciszu domowym wypełniał te protokoły Bez sensu... Protokół powinien być sporządzany na miejscu, w trakcie przeglądu i po wypełnieniu przedłożony do podpisu właściciela / użytkownika lokalu. Wszystkie protokoły powinny być dostarczone zleceniodawcy (wspólnocie, czyli zarządowi lub zarządcy). Zarząd / zarządca wykonuje kopie i niezwłocznie przekazuje właścicielom lokali. To nie...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: tak? czy nie?-przeglądy techniczne budynku
witam, zgadza się iż jestem zarządzającym małej wspólnoty,jestem także właścicielem jednego lokalu(mam największy udział procentowy) ,dla mnie niema znaczenia jak się tytułuje taką osobę. zajmuję się tym całkowicie za darmo. Nie mam skończonych studiów w tym kierunku,ani żadnego kursu,wybrany zostałem jednogłośnie na zebraniu wspólnoty uchwałą. do tej pory był bałagan nawet nie było robionych protokołów,ale zmiany nie wszystkim się podobają,niektórzy lubią jak jest bałagan. moje pytanie jest takie czy mogę zostać odwołany większością głosów?czy musi być zgoda wszystkich wliczając mnie jako współwłaściciela? przeglądy są zrobione,ale do niektórych osób nie dociera że muszą być...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3438


Temat: Przegląd instalacji elektrycznej
... lokali. Spawa kłopotliwa to podpisywanie czegoś na którym większość właścicieli się nie zna, czyli protokółu z przeglądu w lokalu. Czy to konieczne ? Jak jest u was ?
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4196


Temat: Przegląd instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna w lokalu nie jest częścią wspólną. U nas przyjęte jest w "Uchwale w sprawie zaliczenia do części wspólnej instalacji i urządzeń w określonym zakresie", że część wspólną instalacji stanowią urządzenia i instalacja od złącza do indywidualnych liczników 'na wejściu' do lokalu. Pomimo tego zapisu przeglądy w lokalach, w zakresie, o którym pisze AndrzejL, są w naszej wspólnocie przeprowadzane przy okazji przeglądów w częściach wspólnych, za zgodą właścicieli. Protokoły z przeglądów w częściach wspólnych podpisuje zarząd , a w lokalach - właściciele. Właściciel nie musi znać się szczegółowo na przepisach i normach; za prawidłowość przeglądu i zawarte w protokole dane odpowiada wykonawca. To zależy od wewnętrznych ustaleń wspólnoty, czy tego typu kontrole będą realizowane w ramach przeglądów okresowych w częściach wspólnych. Ja jestem za takim rozwiązaniem, gdyż zwiększa to bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej, a nie wszyscy właściciele pamiętają o konieczności okresowych przeglądów w lokalach.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4196


Temat: Przegląd instalacji elektrycznej
Jesteśmy po wykonanym przeglądzie. Oczywiście "pani problematyczna" nie raczyła wpuścić wykonującego przegląd do domu. Wykonawca powiedział, że w protokole zapisze, że nie było dostępu do danego lokalu. Powiedzcie mi proszę czy koszt przeglądu możemy śmiało rozliczyć według udziałów? Ja mam cały czas wątpliwości. Tym bardziej, że ta pani na pewno będzie podważać taką płatność wobec wspólnoty!
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4196


Temat: Przewody kominowe-wkład kwasoodporny
Moim skromnym zdaniem tutaj stroną nie jest lokator. Ja zrobiłabym przegląd kominiarski i na podstawie zaleceń z przeglądu, wystąpłabym do gminy o usunięcie naruszeń, związanych z korzystaniem z ich lokalu. Niech oni sobie ustalają z lokatorem, któremu przecież musieli dać zgodę na montaż w lokalu, urządzeń wymagających wkładu kominowego. Zatem zgoda winna być zależna od spełnienie warunku montażu tegoż, lub gmina winna mu zamontować i obciążyć go przy czynszu odpowiednio. Owszem kominy są częścią wspólną, natomiast wkład jest konieczny tylko z uwagi na montaż w lokalu urządzeń tego wymagających, zatem indywidualnie w/g widzimisię korzystającego z lokalu. Gmina winna zobligować, swojego lokatora do usunięcia naruszeń, lub zmusić go do demontażu urządzeń, w zależności od uzgodnień na ich montaż, jaki z nim ma. Dałabym im miesiąc W przypadku braku odzewu, powiadomiłabym PINB, wraz z przesłaniem protokołu z przeglądu i wskazań pokontrolnych oraz ksero wezwanienia gminy do usunięcia naruszeń.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2861


Temat: Jak mam postąpić
Witam Państwa mam następujący problem: w świetle przeprowadzonego przeglądu pięcioletniego budynku z protokołów, które otrzymałem od osób wykonujących przegląd wentylacji grawitacyjnej w kamienicy z lat 50-tych ubiegłego wieku wykazano, że W moim własnościowym lokalu mieszkalnym nie ma żadnych usterek technicznych, natomiast administrator, z TBS wystosował dzisiaj do mnie pismo a wcześniej telefonicznie monitował, że moja wentylacja jest podłączona do przewodu spalinowego sąsiada ... swojej węglowej kuchni, jaką zastałem w tym Lokalu. Sąsiad nie wyraża zgody na przełożenie swojej rury spalinowej do innego pionu, choć jego protokół kominiarski orzeka wyraźnie zagrożenie, jakie powoduje i nieprawidłowości w podłączeniu. Jak mam zachować się w tej sprawie czy administrator może wymuszać pod groźbą postępowania administracyjnego na mnie zmianę pionu wentylacyjnego, choć mój protokół mówi, że wszystko mam wporządku? Dla jasności powiem, że przegląd odbył się w kwietniu bieżącego roku. W świetle prawa budowlanego z mojej własnej dokumentacji wynika, że od 2004 roku kontrole wentylacji w moim lokalu nic nie wykazały....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=151306


Temat: [i][b]Witam ! mam pytanie..[/b][/i]
witaj Podstawowa sprawa to czyj jest to budynek? Właścicel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzać min. raz do roku kontrole przewodów kominowych i sporządzać z tego przeglądu protokół.W takim protokole jest zapisane czy wentylacje są sprawne i prawidłowe dla poszczególnych lokali.W nowych budynkach buduje się kanały osobno dla każdego lokalu. W bardzo starych budynkach dopuszcza się stosowanie wentylacji przemiennych co drugie piętro, ale nie wolno w tych kanałach stosować wyciągów mechanicznych. Najlepiej udaj się do zarządcy budynku i zarządaj do wglądu bieżącego protokołu lub kominiarzy dostaniesz tam aktualne przepisy. Tak nawiasem mówiąc to aby...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=39507


Temat: Jak usunąć licznik prądu dzikiego lokatora z mojego domu
tym i tym stwarza zagrożeniedla życia ZE natychmiast powinien zażądać protokołu z przeglądu instalacji z adnotacją ,że jeśli do tego i tego dnia takiego protokołu lokator nie dostarczy zostanie wstrzymana dostawa ... do prokuratury na ZE. Sprawa jest poważna bo gdy ten lokator nie jest prawnym najemcą i urzytkownikiem to ty odpowiadasz za stan bezpieczeństwa w tym lokalu i jak mu się coś...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=62960


Temat: Udostępnienie lokalu do wykonania przyłączy wodno kanalizacyjnych
  Art. 10 [Awarie, przeglądy] 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół. 3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania: 1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=45439


Temat: czy właściciel ma prawo by wejść do wynajęteg
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:Art. 10 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół. 3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania: 1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, 2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora. 4. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=20635


Temat: osiedle Czwartaków w Gdyni
dopiero pod koniec października. Budowa rozpoczęła się rok temu. Mieszkania wykończone "pod klucz" zbudowała Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która zajmuję się wydawaniem decyzji o prawie zamieszkiwania w podległych lokalach. Dlaczego wojskowi urzędnicy nie wydali ich na czas? - W czasie uroczystości odbył się tylko przegląd lokatorski. Spisano protokóły na temat usterek i mankamentów. Liczyliśmy, że dokonamy zasiedlenia mieszkań w dniu uroczystości. Niestety musimy...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=7302


Temat: Mamy problemy z nowym mieszkańcem wspólnoty-prosimy o pomoc
... samowoli. A co wykazują protokoły przeglądów budowlanych? Sprawa remontu dachu to dobra okazja do wyjaśnienia i uregulowania sprawy udziałów, bo pociąga za sobą znaczne koszty, które po zmianie rozłożą się inaczej....
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2796


Temat: Odpowiedzialność karna za przeglądy ?
to, że nie zostały usuniete po ostatniej kntroli. Również zatrudniony na umowę licencjonowny zarządca, posiadający osobę z uprawnieniami budowlanymi, jedynie przekazywał te coroczne protokoły dla Zarzadu WM nie wnikając w ich treść. Obecnie, z braku posiadania dokumentacji technicznej budynku ( Gmina, posiadająca jeszcze jeden lokal, dotychczas jej nie przekazała) i opieszałości Gminy w przekazaniu uaktualnionej dokumenmtacji (na koszt Gminy) usunięcie wskazanych usterek jest utrudnione lub naraża WM na dodatkowe koszty. Pomimo przeprowadzenia czynności wyjaśniających z udziałem kominiarza-wykonawcy przeglądów, administratora, urzędnika gminnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prokuratura postawiła jedynie zarzut ukrywania dokumentów i ... nie ma znaczenia. Zatem nasuwa się wniosek, że wszelkie przeglądy, przepisy Prawa Budowlanego i inne normy prawne można z całym spokojem pomijać i chyba również nie płacić za nie, gdyż jest...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1005


Temat: nasza podróż do.....domu, czyli adaptacja Sagi
ksero protokółu kominiarskiego (rok ważny, podstawa z art. 62 Prawa budowlanego, obowiązek corocznych przeglądów) b) ksero protokołów odbioru instalacji oraz przyłączy lub umów sprzedaży: - prąd, - woda, - gaz – protokół szczelności, umowa sprzedaży, dziennik budowy, pozwolenie na budowę, opinia kominiarska, - kanalizacja sanitarna (atest na zb. bezodpływowy/rachunek za wywóz nieczystości lub umowa). 6. Ksero, a oryginał do wglądu geodezyjnej inwentaryzacji...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=140532nBLOG